Anasayfa | Tüzüğümüz | Tarihçemiz | Baframız | Hutbeler | Haberler | Yönetim | Denetim | Videolar | Resimler | İletişim
Kutlu Doğum Haftası Bahattin TAMA|Bafra Din Görevlileri Derneği - Web Sitesi
Kutlu Doğum Haftası Bahattin TAMA

 

 
KUTLU DOĞUM HAFTASI (14 - 20 Nisan)  :
                       
                                                       Bahattin TAMA
                                                                                                                             Bafra Müftülüğü
                                                                                                                              Şube Müdürü
 
 
        Bilindiği gibi Hz. Peygamber(s.a.v.) Efendimizin dünyaya teşrifleri olan Mevlid-i Nebevi, asırlardır milletimiz tarafından ‘Mevlid Kandili’ olarak kutlanmaktadır.Mevlid:Doğum zamanı demektir. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır. Mevlid Kandili ilk defa 13. asırda Erbil Atabeği Muzafferüddin Gökbörü tarafından iki ay süreyle kutlanmaya başlandı. Mevlid Kandili münasebetiyle ilim adamları bir araya gelip ilmi, fikri sohbetler yapıyor, halk sokaklarda mevlidi bir bayram havasında kutluyordu.
 
        Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı “Vesiletü’n Necat” isimli şiirin, Mevlid adıyla, yüzyıllardır sevinçte, tasada, doğumda, ölümde okuna gelmesi ve bu geleneğin bugün de canlı bir şekilde devam etmesi, Peygamber sevgisi etrafında teşekkül eden milli ruhun ifadesidir. Yüce dinimiz, huzurlu ve mutlu dünyanın en büyük hayat kaynağıdır. Bu noktadan hareketle dini tefekkürü cami dışına taşırmak, değerli ilim adamlarımızın araştırmalarını ve düşüncelerini halka aktarabilmek için Mevlid kandilini hayırlı bir vesile telakki eden Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan Mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamıştır. Bu düşünce ile 1989 yılından beri ülkemizde kutlanmakta olan ve Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan etmiştir.
        
        Mevlid, Türk kültürünün sağlam bir mesnedi, milletimizi birlik ve bütünlük içinde aydınlık geleceğe taşıyacak sağlam bir gelenektir. Hafta dolayısıyla hazırlanan programlar belirlenirken gözetilen gaye hep bu olmuştur.Takip ettiğimiz geleneğin gücü ve bunun hâlâ milletimizin gönlünde dipdiri yaşaması, gelecek için bizleri umutlandırmaktadır. Yüzyıllardır görülmüştür ki Türk Milleti inançlıdır, hoş görülüdür, dinî inançlarını bir kavga konusu olarak değil, barış ve huzur kaynağı olarak görmektedir. Unutulmamalıdır ki, insanlık için en güzel rehber; bütün güzellikleri bünyesinde toplayan ve güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamber, model ise Peygamberimizin insanlığa sunduğu modeldir. Çünkü O, tam bir anarşi ve kargaşa ortamında, insanlık için bir güneş olmuş, çirkinlikleri güzelliklere tebdil etmiştir. İnsanlık O’nun getirdiği yüce değerler ve prensipler doğrultusunda büyük medeniyetler kurmuş, kaybedilen haklarına kavuşmuş, fıtratında var olan yüce değerlerin farkına varmış, kadın erkek Allah’ın ve cemiyetin huzurunda eşit olmanın hazzını tatmıştır.
 
        Hz. Muhammed, her konuda bize örnek olan insandır. Türkiye Diyanet Vakfı, örnek insan Hz. Muhammed’in evrensel prensiplerini ve insanlığa getirdiği yüce değerleri, günümüz şartlarını da dikkate alarak insanlığa ulaştırmak amacıyla Kutlu Doğum Haftası’nı ihdas etti.
 
        Bu hafta münasebetiyle;
 
        — öğrencilerin ve velilerin "Kutlu Doğum Haftası"na karşı ilgilerinin sağlanması ve Hz. Peygamber sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile organizeli olarak Türkiye genelinde Lise ve Meslek Liseleri arasında bilgi yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışmaya gerek öğrencilerin, gerek velilerin ve gerekse okul idarelerinin bir hayli ilgi gösterdiği sevinçle müşahede edilmektedir.
 
        — Yine aynı amaç doğrultusunda ilköğretim çağındaki yavrularımızın da bu haftaya iştirakini sağlamak amacıyla değişik yıllarda resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir. Yarışmaya iştirakin fazla olması, bu haftanın özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımız arasında da ilgi uyandırdığını göstermiştir. Gelen şiir, kompozisyon ve resimler çocuklarımızın kabiliyetlerini sergilemelerine imkân vermiştir.
 
        —İmam-Hatip Lisesi öğrencilerine, araştırma yapıp düzgün bir şekilde yazma alışkanlığı kazandırmak; İslam ile aktüel kavramlar arasında irtibat kurup düşünmelerini temin etmek amacıyla Türkiye genelinde İmam-Hatip Liselerindeki öğrenciler arasında düzenlenen kompozisyon, hutbe metni hazırlama vb. yarışmalara da ilginin bir hayli fazla olduğu görülmüştür. Çocuklarımızın araştırma ve bir emek mahsulü neticesinde ortaya koydukları eserler bizleri memnun etmiştir.
 
— Bu faaliyetlerin önemli bir ayağını da yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen yarışmalar oluşturmaktadır. Her yıl değişik konularda özellikle Türk cumhuriyetleri, Balkanlar ve Türk Topluluklarına yönelik Peygamber sevgisi, vatan ve millet sevgisi konularında düzenlenen şiir yarışmaları neticesinde edebiyatımıza yeni eserler kazandırılmıştır.
 
        — İlim adamlarımızın bu haftaya iştirakini sağlamak üzere, ilmi inceleme ve araştırmayı teşvik etmek amacıyla 1995 yılından bu yana her yıl, İslam Dini ve kültürü alanında yapılan ilmi bir araştırmaya ödül verilmektedir. Bu amaçla açılan yarışma ilim çevrelerinde büyük ilgi uyandırmıştır.
 
        — Ayrıca dünyanın değişik ülkelerinden ilim adamlarının katılımıyla her yıl değişik bir konuda Uluslararası İlmi Sempozyum Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenmektedir. Çok önemli konuların ele alındığı bu sempozyumlarda sunulan tebliğler ve yapılan müzakereler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitap olarak bastırılmakta ve halkımızın istifadesine sunulmaktadır.
 
Bu bağlamda bu sempozyuma kariyerinde uzmanlaşmış ilim adamları sempozyum konuları hakkında uzun araştırmalar yapmakta ve bu sempozyumda değerli tebliğlerini ilgililerin bilgisine sunmaktadır.
 
        — Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde 1995 yılından itibaren "Bir Dal Gül Ver" kampanyası başlatılmıştı. Bilindiği gibi gül; edebiyatımızda Peygamber Efendimizin rumuzu olarak kullanılmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı; hem Peygamberimizi anmak, hem de O’nun rahmet ve sevgi peygamberi olduğundan hareketle, içinde bulunduğumuz zor günlerde insanları bir sevgi çemberi etrafında toplamak amacıyla "Bir Dal Gül Ver" kampanyası başlatmıştır. Dünyanın yeni yapılanma ve arayışlar içerisine girdiği; bunalımlardan kurtulmanın yollarını aradığı şu günlerde, sıkıntının, kaosun, huzursuzluğun panzehiri olan sevginin gönüllerde yeşertilmesi zaruret haline gelmiştir. Dünya sevgi üzerine kurulmuştur. Sevgi ve hoşgörü bütün problemlerin yegâne çözüm kaynağıdır. Sevgi en güzel ifadesini Gül’de bulur. Bu manada, sevgisi bütün insanlığı kucaklayan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğum yıldönümünde bütün vatandaşlarımızın sevdiklerine bir dal gül vermesinin, insanımızın birbirine daha sıcak bakmasına vesile olacağı ve güzel bir hoşgörü ortamı oluşturacağı düşünülmektedir.
 
        —İlki 1996 yılında başlatılan "Kutlu Doğum Aşı", Türk kültürüne, örf ve adetlerine uygun bir şekilde icra edilmektedir. Misafir ağırlama bilindiği gibi Türk insanının vazgeçilmez bir özelliğidir. Bu düşünceden hareket eden Türkiye Diyanet Vakfı, hazırladığı etli pilav ve ayranı, Kocatepe Camii avlusunda misafirlere ikram ederek bu uygulamayı başlatmış olup, aynı şekilde bu uygulama bu gün de bir çok il ve ilçede devam etmektedir.
 
        — Yine bu hafta münasebetiyle kültür etkinlikleri çerçevesinde Türk Tasavvuf Musikisi konserleri düzenlenmektedir. Büyük bir coşkuyla icra edilen konserlere halkımızın yoğun ilgi göstermesi memnuniyetle müşahede edilmektedir.
        1989 yıldan beri gerçekleştirilen bu etkinliklerin toplumun bütün kesimleri tarafından kabul görmesi ve halkımızın bu faaliyetlere gösterdiği ilgi, 7’den 70’e herkesin ve her kesimin takip ederek etkinliklere katılması Kutlu Doğum Haftasının hedeflenen amacına ulaştığını göstermektedir.
         Halkımızın, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliklere gösterdiği teveccüh her kesimi heyecanlandırmış, ileriye dönük daha kapsamlı faaliyetler gerçekleştirmeye ilgilileri sevk etmiştir. Ülkemizde 1989 yılında başlayan ilk kutlama sadece Ankara’da başlamış olmasına rağmen düzenlenen kutlama programları, bugün artık bütün Türkiye’ye, Türk dünyasına, Balkanlar’a, Kıbrıs’a ve Batı Avrupa ülkelerine yayılmış durumdadır. Milletimizin geniş ilgisine mazhar olan Kutlu Doğum Haftaları, bilim, bilgi, kültür, sanat faaliyetleriyle dolu birer şölen haline gelmiştir. Kutlu Doğum Haftası, halkımızın istekleri ve destekleri doğrultusunda, bugünkü merhaleye ulaşmıştır.
 
        Toplumumuzda Peygamber sevgisinin ayrı bir yeri vardır. Halkımızda kökleşmiş olan bu Peygamber sevgisi, Peygamber’i, insanı kâmil olarak kendi yaşantılarında örnek almaya yöneltmiştir. Fakat bu örnekliğin bilimsel bir fikri temeli yok denecek kadar zayıftır. Çünkü ana kaynaklara dayanılarak kazanılmış doğru bilgilerden mahrumdur. İşte bu noksanı gidermek hususunda, Kutlu Doğum Haftası Kutlamaları, bu konuda çok büyük katkılar sağlamış olup, sağlamaya devam edecektir. Hafta boyunca, bir çok üniversite mensubu bilim adamı ve din görevlisi, sadece Türkiye hudutları içinde yüzlerce konuşma yapmaktadır. Böylece hem üniversite mensupları, hem halkımız, hem de din görevlilerimiz kaynaşma ve dayanışma imkânı içine girmektedir. Unutulmamalıdır ki inançlardaki ortak payda, bin senedir bizi bir arada yaşatmaktadır. Böylelikle, farklı gruplara ve farklı kültürlere mensup insanların aynı ruh, aynı inanç, aynı kültür ve aynı değerler etrafında kaynaşmaları bu hafta münasebetiyle temin edilmektedir. Bu da sevindirici bir gelişmedir.
 
        Yüce Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’in getirdiği yüce değerleri, evrensel prensipleri tüm insanlığa sunmak, bir barış ve hoşgörü ortamı oluşturmak Kutlu Doğum Haftası'nın gayesini oluşturmaktadır. Bu değerleri yalnızca Türk halkıyla paylaşmak elbette ki düşünülemez ve dalga dalga tüm insanlığa yayılması, insanlığın kardeşlik duygularıyla bir sevgi etrafında toplanması, bir sevgi ve hoşgörü ortamının oluşturulması ana hedef olmalıdır. Bu münasebetle Diyanet İşleri Başkanlığınca 2013 yılı Kutlu Doğum Haftası ana temasının "Hz. Peygamber ve İnsan Onuru" olarak tespit edilmesi isabetli bir karar olmuştur.
 
        Bu duygu ve düşüncelerle inanan her kesin Kutlu Doğum Haftası'nı tebrik ederek tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesine vesile olmasını Cenabı Allah (C.C.)'dan niyaz ediyorum. 

 

Yazan:(Yönetim) | 07.04.2013 - 21:33:15|Okunma :2640 Word"e Aktar

Yeni Makaleler
Rahmet Mağfiret Ve Kurtuluş Ayı Ramazan
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Bahattin Tama Kadir Gecesi
Kutlu Doğum Haftası Bahattin TAMA
Bahattin Tama Şube Müdürü
Kader Mahkumları Yunus ÖZDAMAR
Kalem Kürsüsü Yunus ÖZDAMAR
İhtikar,Dünya Ve Ahiretimize Zarar
Burhan KELEŞ (Kardeşlik)
Prof.Dr.Mehmet GÖRMEZ

En Çok Okunan Makaleler
Rahmet Mağfiret Ve Kurtuluş Ayı Ramazan
İslamda Çevre Temizliği
Bahattin Tama Şube Müdürü
Kutlu Doğum Haftası Bahattin TAMA
Kader Mahkumları Yunus ÖZDAMAR
Bahattin Tama Kadir Gecesi
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
İslam'da Kadın Hakları
İhtikar,Dünya Ve Ahiretimize Zarar
Dualarla değerler eğitimi
Anasayfa