Anasayfa | Tüzüğümüz | Tarihçemiz | Baframız | Hutbeler | Haberler | Yönetim | Denetim | Videolar | Resimler | İletişim
Bahattin Tama Kadir Gecesi|Bafra Din Görevlileri Derneği - Web Sitesi
Bahattin Tama Kadir Gecesi

Ramazan ayında mübarek bir gece;

Kadir gecesi :
 
Kur’an-i Kerim’in inmeye başladığı Ramazan ayinin yirmi yedinci gecesi olan Kadir Gecesi İslam Alemi’nde en kutsal, mübarek ve faziletli bir gece olarak bilinir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an-i Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
 
Doğrusu biz Kur’an’i Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü is için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” (Kadir : 97/1-5).
 
Kadir Suresi, insanlara Kur’an’ın değeri ve önemi hakkında bilgi vermektedir. Allah Teala, Hicr Suresinde “Bunu biz indirdik” buyurur. Yani Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber (s.a.v)’in arzusu ile değil Allah’ın dilemesi sonucu indirilen apaçık bir kitaptır.
 
Kadr sözcüğü burada şu iki anlamda kullanılmış olabilir: Bunlardan biri, takdir anlamıdır. Allah bu gece takdirleri yani kaderleri uygulamak üzere meleklere emir verir. Bunu, Duhân Suresindeki şu ayet destekliyor: “O gece katımızdan her hikmetli emir sadır olur.”  Diğer anlamı ise, azamet ve şereftir. Bu husus, surenin “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” ayetinde ifade edilmektedir. Nasıl daha hayırlı olmasın ki, Allah’ın insanlığa son mesajı bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Gece, değerini bu olaydan almaktadır. Ve bu geceyi anmak, insanlığa rahmet olarak Kur’an’ın inmeye başladığı bu geceyi ihya etmek Müslümanlara tavsiye edilmiştir.
 
Kadir gecesinin hangi gün olduğu konusunda birçok görüş ileri sürülmüştür. Ancak ümmetin büyük âlimlerinin çoğunluğunun görüsü, Ramazan ayinin yirmi yedinci gecesi olduğu seklindedir.
 
O gece öyle bir gecedir ki Kur’an ayetleri Hz. Muhammed (s.a.v)’in kalbine inmeye başladığı gecedir.
 
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini bu duygularla ve sevabını Yüce Yaratan’dan umarak ibadet ve tefekkürle geçirmek inançlı her Müslüman’dan beklenilen olumlu bir davranıştır.
 
Surenin İniş Sebebi :
 
Bu surenin inişi hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir:
Bir kere Resulüllah (s.a.v) Ashab-i Kirama İsrail oğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihat ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmesi üzerine Cenab-ı Hak, Kadir suresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).
 
 
1/3
 
Kadir Gecesi Denilmesinin Sebebi :
 
Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:
 
a) Kur’an-i Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
 
b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.
 
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teala’nın ezeli kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).
 
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.
 
e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.
 
Hangi Gecede Olduğu :
 
Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” buyurmuştur (Buhari, Müslim).
 
Başka bir hadiste ise Ibn Ömer (r.a) söyle nakletmiştir: Sahabelerden bazı kimselere, rüyalarında, Kadir gecesinin, (Ramazan’in) son yedi günü içinde olduğu gösterildi. Resulüllah (s.a.v) onlara: “Görüyorum ki rüyalarınız Ramazanın son yedi günü hakkında birbirine uygun düşmüştür. Artik kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa, onu Ramazan’ın son yedisinde arasın,” buyurmuştur (Buhari, Müslim).
 
Gizli Olmasının Sebebi :
 
İslam kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teala bir takim hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunlar:
Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde Salât-i vusta; ilahi isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rizay-ı ilahi; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli tutulmasından maksat müminlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır. Müminler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir. Ebu Hureyre (r.a)’in rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v) söyle buyurmuştur:
 
“Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari).
 
2/3
 
Kadir Gecesinde Neler Yapmalıyız?
 
Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur’an-i Kerim okuyarak, tövbe, istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirmeliyiz.
 
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
 
Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
 
Hz. Aise (r.ah) söyle anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Resulüllah (s.a.v):
 
“Allahumme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’im sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet)” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
 
Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli ani yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.
 
Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu gecede; namaz, zikir, tesbih, Kur’an okumak gibi bedeni ibadetlerimiz yanında düşünce ile ibadet olarak isimlendirdiğimiz tefekkürü, insanlığın amacı nedir? olgun insan olma mertebesine nasıl ulaşabiliriz? Nasıl insanlığa daha iyi hizmet edip, daha çok sevgi sunabiliriz? şeklindeki odak noktaları ile güçlendirelim.
 
Unutmayalım ki; özellikle bu gecede Tevvab olan Allah tövbe edenlerin tövbelerini kabul edecektir. Bizlere bir lütuf ve ihsan olarak sunulan bu kutsal Kadir gecesinde yapacağımız samimi dualarımızda; insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için Yüce Rabbimize yalvaralım yakaralım. Yalnız kendi sevdiğimiz insanların değil, bütün insanların sevgiye layık olduğunu hatırlayarak sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardim dileyelim. Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Kadir Gecenizi tebrik ediyor, milletimiz, tüm İslam Alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. 01.08.2013
 
 
                                                                       Bahattin TAMA
                                                                      Bafra Müftülüğü
                                                                        Şube Müdürü
 
 
 
 
 

Yazan:(Yönetim) | 02.08.2013 - 10:16:48|Okunma :2469 Word"e Aktar

Yeni Makaleler
Rahmet Mağfiret Ve Kurtuluş Ayı Ramazan
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Bahattin Tama Kadir Gecesi
Kutlu Doğum Haftası Bahattin TAMA
Bahattin Tama Şube Müdürü
Kader Mahkumları Yunus ÖZDAMAR
Kalem Kürsüsü Yunus ÖZDAMAR
İhtikar,Dünya Ve Ahiretimize Zarar
Burhan KELEŞ (Kardeşlik)
Prof.Dr.Mehmet GÖRMEZ

En Çok Okunan Makaleler
Rahmet Mağfiret Ve Kurtuluş Ayı Ramazan
İslamda Çevre Temizliği
Bahattin Tama Şube Müdürü
Kutlu Doğum Haftası Bahattin TAMA
Kader Mahkumları Yunus ÖZDAMAR
Bahattin Tama Kadir Gecesi
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
İslam'da Kadın Hakları
İhtikar,Dünya Ve Ahiretimize Zarar
Dualarla değerler eğitimi
Anasayfa